KLASSISK FIGURATIV TEGNING


Tegning ettermodell og forestilling. I frihåndstegning bruker Vemund Hakvåg en beskrivelse med romlige plan som gir bildene form, tyngde og plastisitet. Når jeg tegner etter landskap / modell forsøker jeg å finne en overliggende helhet gjennom visualisering av et indre bilde. Frihåndstegning er utrolig viktig for å utvikle sitt visuelle bibliotek. Figurtegning etter forestilling er avgjørende for å klare å uttrykke det en selv ønsker og ikke bare etterlikne et motiv. Forstadiene til mine malerier og grafikk blir til i en tegneblokk.
Figurtegning sin funksjon for nyutvikling i samfunnet mener jeg er en kreativ nökkel. Tegning er hoved grenen i alle formgivende fagdisipliner. Har utøveren mange gode tegninger å vise er det et tegn på seriøsitet. Klassisk figurativ tegning er mer enn smidig skyggelegging med valør overganger og flotte linjer, det er også formforklaring og underliggende geometri.


Croquis 


Croquis som billedlig uttrykk og tegneferdigheter

Croquis er mer enn øving av tegneferdigheter, croquis  er et eget  billedlig uttrykk som også kan kalles øyeblikkets kunst. Tegnerens tilstedeværelse blandes med motivet. Croquis er tegnerens intervalltrening, som en skiløper trener sin intervalltrening. Croquis tegnig er en gammel klassisk kunst gren hvor akt modellen skifter positurer i intervaller fra ett til fire minutter. Overgår croquis tiden noe mer enn fire minutter er det raskt ikke lenger croquis, da er det akt tegning, Croquis er en form for rask skissetegning som også kan gjøres  med to modeller som gir krevende utfordringer og prioriteringer. Igjennom croquis tegning øves øye hånd koordinasjon, motivet må fanges, tegneren prioriterer, forståelse av proporsjon, anatomi, rytmer, linjespill, volumer, vekting og forkorting. I tillegg utfordres kreativitet og komposisjon.