ORIGINALGRAFIKK, LITOGRAFI


Vemund Hakvåg sine grafiske blader er originalgrafikk er trykt på Ensjø litografiverksted i samarbeid med trykkeren Jan Martin Ulvåg. Litografiene dere ser nedenfor er originalgrafikk og ikke digitale reproduksjoner. De gamle trykke metodene har en helt egen nerve som den digitale billed industri aldri klarer å erstatte. I mine bilder bruker jeg modell og risser inn motivet på litostenene etter forestilling i et figurativt uttrykk. Hver farge trykkes enkelthvis.


D.G.A (Digital Graphic Artwork), Datagrafikk og Giclee er i dag populært som Grandiosa pizza og posemat på 80-tallet, dyrt og eksklusivt.

I utgangspunktet kan den romlige forståelsen väre god, men romlige bevegelser kan ikke erstattes uten at fargene overlapper hverandre rent fysisk. Fargene overlapper ikke hverandre rent fysisk i datagrafikk, bildet mister sin romlige dimensjon og uttrykket blir dermed fattigere og mer uinterressant.